Telefon: 019-28 31 00
Jourtelefon: 070-628 31 02
Fax: 019-28 30 60
Telefontid: 07:00 - 16:00 vardag
 

ROT-avdrag

En del elarbeten kan du få ROT-avdrag för enligt gällande regler. Här kommer några exempel tagna från Skatteverkets hemsida.

Elanslutning
Nedgrävning av ledningar för elektricitet ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd att tillföras bostaden. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

Elarbeten, småhus
Elarbeten som utförs i bostaden ger rätt till skattereduktion. Exempel på elarbeten som ger rätt till skattereduktion är installation, byte och komplettering av elcentral (proppskåp), modernisering av el, och extra vägguttag.

 

Du får inte skattereduktion för installation av maskiner och inventarier (exempelvis tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn) Reparation och service på maskiner och inventarier ger inte heller rätt till skattereduktion.

 

Kontakt

Telefon:
019-28 31 00

Jourtelefon:
070-628 31 02

kontor@narkeskilsel.se
Närkes Kils Elektriska Ek. För. Rånnesta 567, 705 92 Örebro, Kontakt, Karta